PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

Lịch công tác tuần 9

2016-10-28 03:05:30

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Mỹ, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 04/11/2016

 

I. Đánh giá công tác tuần 8:

          - Duy trì tốt mọi nề nếp, kỷ cương trường học.

          - Hoàn thành công tác PC-XMC.

          - Tổ chức tốt sinh hoạt chuyên môn cấp miền: các trường tích cực trao đổi, chia sẻ về kỹ thuật hỗ trợ học sinh học tập theo mô hình VNEN.     

- Giáo viên tham gia tích cực hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Kết hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

- Các câu lạc bộ hoạt động tích cực theo lịch.

II. Triển khai công tác tuần 9 (Lớp trực tuần 3A):

- Thực hiện chương trình tuần 9.

- Duyệt kế hoạch tổ chức câu lạc bộ học sinh.

- Kiểm tra toàn diện hai giáo viên.

- Kiểm tra giữa học kỳ I học sinh khối 4,5.

- Hội thảo triển khai dạy kỹ năng sống và dạy ngoại ngữ có yếu tố người nước ngoài.

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Địa điểm

Người trực

Thứ 2

31/10

SÁNG

- Chào cờ. CT giao lưu của lớp 4D với HĐTQ.

- Lên lớp.

- Hội thảo dạy KNS và dạy NN có yếu tố người nước ngoài.

- Duyệt KH các CLB

 

-Toàn trường

 

-HT, kế toán

 

 

- PHT

 

-TH Nam Mỹ

 

- Sở GDĐT Nam Định

 

- Phòng GD

- Đ/c Dung

CHIỀU

- Lên lớp

Toàn trường

TH Nam Mỹ

Thứ 3

01/11

SÁNG

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

- Đ/c Hoa

CHIỀU

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

Thứ 4

02/11

SÁNG

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

- Đ/c Dung

CHIỀU

- Kiểm tra toàn diện 2 GV

- Hoạt động các CLB

- Họp HT

 

Toàn trường

Hiệu trưởng

 

TH Nam Mỹ

Phòng GD

Thứ 5

03/11

SÁNG

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

- đ/c Hoa

CHIỀU

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

Thứ 6

04/11

SÁNG

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

- đ/c Dung

CHIỀU

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

 

                                                                                                GIÁM HIỆU