PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

Lịch công tác tuần 6

2016-10-13 09:24:26

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Mỹ, ngày 08 tháng 10 năm 2016

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 15/10/2016

 

I.Đánh giá công tác tuần 5:

- Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.

- Đã triển khai văn hóa đọc và hưởng ứng tuần lễ “Học tập suốt đời năm 2016” với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.

- Các câu lạc bộ theo lịch đã đi vào hoạt động.

- Hỗ trợ dạy TV công nghệ lớp 1.

- Tập huấn dạy toán và các môn khoa học bằng tiếng anh tại SGD.

II. Triển khai công tác tuần 6 (Lớp trực tuần 4B):

- Thực hiện chương trình tuần 6.

          - Duy trì mọi nề nêp, kỷ cương trường học.

          - Rà soát số liệu PC-XMC.

          - Hỗ trợ dạy học VNEN và Công nghệ lớp 1.

          - Giao lưu với người khuyết tật tỉnh Nam Định.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Địa điểm

Người trực

Thứ 2

10/10

SÁNG

- Chào cờ. CT giao lưu của lớp 4A với HĐTQ.

- Lên lớp.

- Hỗ trợ dạy VNEN

-Toàn trường

-Đ/c Dung

-TH Nam Mỹ

-TH Nam Đào

- Đ/c Hoa

CHIỀU

- Lên lớp

- Rà soát số liệu PCXMC

Toàn trường

TH Nam Mỹ

Thứ 3

11/10

SÁNG

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

- Đ/c Dung

CHIỀU

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

Thứ 4

12/10

SÁNG

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

- Đ/c Hoa

CHIỀU

- Sinh hoạt chuyên môn

- Hỗ trợ dạy VNEN

Toàn trường

Đ/c Dung

TH Nam Mỹ

TH Nam Thịnh

Thứ 5

13/10

SÁNG

- Lên lớp.

-Toàn trường

-TH Nam Mỹ

- đ/c Dung

CHIỀU

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

Thứ 6

14/10

SÁNG

- Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

- đ/c Dung

CHIỀU

- Lên lớp.

- Giao lưu với đoàn KT.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

 

                                                                                                GIÁM HIỆU