PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

Kết quả thi Ioe cấp quốc gia năm học 2015-2015 của tỉnh Nam Định

2016-04-12 03:06:15

STT

ID

Họ và tên

Điểm

Thời gian thi

Số lần thi

Trường

Quận/Huyện

Tỉnh/Thành phố

1

1221744023

Lê Trí Nguyên [Kết quả]

2310

27 phút 58 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Thành phố Nam Định

Nam Định

2

1227852388

Đỗ Thị Diệu Linh [Kết quả]

2300

18 phút 38 giây

1

Trường Tiểu học Nam Mỹ

Huyện Nam Trực

Nam Định

3

1222182319

Nguyễn Thị Minh Hương [Kết quả]

2290

25 phút 5 giây

1

Trường Tiểu học Yên Cương A

Huyện Ý Yên

Nam Định

4

1223101292

Ngô Thị Trúc Quỳnh [Kết quả]

2290

29 phút 44 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Thành phố Nam Định

Nam Định

5

1222935386

Lê Thu Trang [Kết quả]

2280

28 phút 57 giây

1

Trường Tiểu học Yên Trung B

Huyện Ý Yên

Nam Định

6

1221767288

Bùi Xuân Nguyên [Kết quả]

2280

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Thành phố Nam Định

Nam Định

7

1221511923

Lê Nguyễn Vân Anh [Kết quả]

2270

29 phút 28 giây

1

Trường Tiểu học Yên Xá

Huyện Ý Yên

Nam Định

8

1210718687

Đặng Tiến Đạt [Kết quả]

2270

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Nam Trung

Huyện Nam Trực

Nam Định

9

1224498953

Vũ Đức Phúc [Kết quả]

2260

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học B Trực Hùng

Huyện Trực Ninh

Nam Định

10

1224098027

Nguyễn Thị Diệu Nhi [Kết quả]

2250

25 phút 31 giây

1

Trường Tiểu học TT Quất Lâm

Huyện Giao Thủy

Nam Định

11

1210641004

Nguyễn Văn Quyết [Kết quả]

2250

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thuận A

Huyện Giao Thủy

Nam Định

12

1221675648

Nguyễn Quốc Việt [Kết quả]

2250

30 phút

1

Trường Tiểu học A Xuân Hồng

Huyện Xuân Trường

Nam Định

13

1221579908

Trần Đình Quyết [Kết quả]

2240

28 phút 11 giây

1

Trường Tiểu học Thị trấn Gôi

Huyện Vụ Bản

Nam Định

14

1218914374

Trần Minh Quang [Kết quả]

2230

28 phút 24 giây

1

Trường Tiểu học Hùng Vương

Thành phố Nam Định

Nam Định

15

1222510271

Vũ Thế Bảo [Kết quả]

2230

28 phút 33 giây

1

Trường Tiểu học Thị trấn Gôi

Huyện Vụ Bản

Nam Định

16

1222638377

Trịnh Hải Tiến [Kết quả]

2230

29 phút 52 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Thành phố Nam Định

Nam Định

17

1224302268

ĐỖ MINH PHÚC [Kết quả]

2230

30 phút

1

Trường Tiểu học Nam Mỹ

Huyện Nam Trực

Nam Định

18

1214031677

Đào Đông Nam [Kết quả]

2220

25 phút 40 giây

1

Trường Tiểu học Nam Đào

Huyện Nam Trực

Nam Định

19

1223666134

Phạm Bảo Hân [Kết quả]

2220

29 phút 57 giây

1

Trường Tiểu học B Xuân Hùng

Huyện Xuân Trường

Nam Định

20

1222280558

Lê Minh Anh [Kết quả]

2210

30 phút

1

Trường Tiểu học Yên Trung B

Huyện Ý Yên

Nam Định

21

1226537566

Trịnh Vũ Duy Anh [Kết quả]

2210

30 phút

1

Trường Tiểu học Nam Mỹ

Huyện Nam Trực

Nam Định

22

1223899520

Nguyễn Thị Khánh Huyền [Kết quả]

2200

27 phút 17 giây

1

Trường Tiểu học Giao Thiện B

Huyện Giao Thủy

Nam Định

23

1221524631

Nguyễn Đỗ Thanh Tùng [Kết quả]

2200

30 phút

1

Trường Tiểu học Giao Tiến C

Huyện Giao Thủy

Nam Định

24

1222513305

Nguyễn Diệu Ngân [Kết quả]

2190

25 phút 58 giây

1

Trường Tiểu học Thị trấn Gôi

Huyện Vụ Bản

Nam Định

25

1221740402

Đoàn Thị Duyên [Kết quả]

2190

29 phút 52 giây

1

Trường Tiểu học Nam Ninh

Huyện Nam Trực

Nam Định

26

1228388904

Nguyễn Thanh Tùng [Kết quả]

2190

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Giao Phong

Huyện Giao Thủy

Nam Định

27

1225526012

Nguyễn Thúy Hường [Kết quả]

2190

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Nam Nghĩa

Huyện Nam Trực

Nam Định

28

1228388578

Bùi Công Hoan [Kết quả]

2190

30 phút

1

Trường Tiểu học Giao Phong

Huyện Giao Thủy

Nam Định

29

1221806364

Trần Duy Anh [Kết quả]

2190

30 phút

1

Trường Tiểu học Giao Nhân

Huyện Giao Thủy

Nam Định

30

1223679864

Nguyễn Thúy Hằng [Kết quả]

2180

29 phút 35 giây

1

Trường Tiểu học Nam Mỹ

Huyện Nam Trực

Nam Định

31

1222260036

Nguyễn Đức Nghĩa [Kết quả]

2160

30 phút

1

Trường Tiểu học Nam Mỹ

Huyện Nam Trực

Nam Định

32

1221729086

Nguyễn Thị Phương Ngân [Kết quả]

2160

30 phút

1

Trường Tiểu học A Xuân Hồng

Huyện Xuân Trường

Nam Định

33

1228123977

Nguyễn Quỳnh Trang [Kết quả]

2160

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Thành phố Nam Định

Nam Định

34

1225979621

Phạm Ngọc Trâm [Kết quả]

2150

29 phút 1 giây

1

Trường Tiểu học Giao Xuân

Huyện Giao Thủy

Nam Định

35

1227353455

Trần Châu Anh [Kết quả]

2150

30 phút

1

Trường Tiểu học Mỹ Hưng

Huyện Mỹ Lộc

Nam Định

36

1225979592

Phạm Khánh Ninh [Kết quả]

2140

29 phút 9 giây

1

Trường Tiểu học Giao Xuân

Huyện Giao Thủy

Nam Định

37

1224135843

Đinh Diệu Linh [Kết quả]

2140

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Giao Nhân

Huyện Giao Thủy

Nam Định

38

1225066728

Nguyễn Thị Thu Hiền [Kết quả]

2140

30 phút

1

Trường Tiểu học Nam Tiến

Huyện Nam Trực

Nam Định

39

1224093164

Phạm Thị Minh Châu [Kết quả]

2130

25 phút 1 giây

1

Trường Tiểu học Xuân Hoà

Huyện Xuân Trường

Nam Định

40

1228388772

Nguyễn Lương Bằng [Kết quả]

2130

30 phút

1

Trường Tiểu học Giao Phong

Huyện Giao Thủy

Nam Định

41

1225974755

Đặng Quang Hào [Kết quả]

2120

26 phút 51 giây

1

Trường Tiểu học Giao Xuân

Huyện Giao Thủy

Nam Định

42

1221740125

Phạm Anh Thư [Kết quả]

2120

30 phút

1

Trường Tiểu học Nam Ninh

Huyện Nam Trực

Nam Định

43

1215550774

Phan Huy Hoàng [Kết quả]

2120

30 phút

1

Trường Tiểu học Ngô Đồng

Huyện Giao Thủy

Nam Định

44

1221740327

Nguyễn Thị Mai Hương [Kết quả]

2110

29 phút 32 giây

1

Trường Tiểu học Nam Ninh

Huyện Nam Trực

Nam Định

45

1226499813

Tống Thảo Linh [Kết quả]

2080

29 phút 21 giây

1

Trường Tiểu học A Xuân Phú

Huyện Xuân Trường

Nam Định

46

1226540798

Lê Thị Cẩm Vân [Kết quả]

2070

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Nam Mỹ

Huyện Nam Trực

Nam Định

47

1227305419

Vũ Thu Huyền [Kết quả]

2070

30 phút

1

Trường Tiểu học Xuân Bắc

Huyện Xuân Trường

Nam Định

48

1228389051

Nguyễn Minh Cương [Kết quả]

2060

29 phút 16 giây

1

Trường Tiểu học Giao Phong

Huyện Giao Thủy

Nam Định

49

1223163992

Phạm Minh Hiếu [Kết quả]

2050

29 phút 44 giây

1

Trường Tiểu học Yên Phú

Huyện Ý Yên

Nam Định

50

1228047821

Đỗ Thị Minh Ngọc [Kết quả]

2050

30 phút

1

Trường Tiểu học B Xuân Ninh

Huyện Xuân Trường

Nam Định

51

1222349691

Hoàng Tiến Cường [Kết quả]

2040

22 phút 22 giây

1

Trường Tiểu học Nam An

Huyện Nam Trực

Nam Định

52

1223896070

Dương Thị Hồng Hạnh [Kết quả]

2040

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học A Xuân Tân

Huyện Xuân Trường

Nam Định

53

1224099875

Hoàng Mạnh Dương [Kết quả]

2030

29 phút 22 giây

1

Trường Tiểu học TT Quất Lâm

Huyện Giao Thủy

Nam Định

54

1227835590

Đỗ Thị Huyền Dịu [Kết quả]

2030

29 phút 30 giây

1

Trường Tiểu học B Xuân Ninh

Huyện Xuân Trường

Nam Định

55

1228389127

Bùi Đăng Khôi [Kết quả]

2000

27 phút 12 giây

1

Trường Tiểu học Giao Phong

Huyện Giao Thủy

Nam Định

56

1227769089

Đặng Quang Huy [Kết quả]

2000

30 phút

1

Trường Tiểu học A Xuân Vinh

Huyện Xuân Trường

Nam Định

57

1224097194

Vũ Thị Phương Anh [Kết quả]

1990

24 phút 41 giây

1

Trường Tiểu học TT Quất Lâm

Huyện Giao Thủy

Nam Định

58

1222557402

Trần Ngọc Ánh [Kết quả]

1980

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Nam Quan

Huyện Nam Trực

Nam Định

59

1228143887

Nguyễn Trần Nam [Kết quả]

1980

30 phút

1

Trường Tiểu học Yên Lương

Huyện Ý Yên

Nam Định

60

1224839307

Ngô Diệu Huyền [Kết quả]

1960

25 phút 14 giây

1

Trường Tiểu học Nam Tiến

Huyện Nam Trực

Nam Định

61

1223895195

Ngô Minh Quân [Kết quả]

1960

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học A Xuân Tân

Huyện Xuân Trường

Nam Định

62

1221510629

Đoàn Lê Ngọc Ánh [Kết quả]

1950

30 phút

1

Trường Tiểu học Yên Đồng B

Huyện Ý Yên

Nam Định

63

1224098296

Phạm Đình Nghiệp [Kết quả]

1950

30 phút

1

Trường Tiểu học TT Quất Lâm

Huyện Giao Thủy

Nam Định

64

1223896746

Đặng Quốc Hưng [Kết quả]

1920

30 phút

1

Trường Tiểu học A Xuân Tân

Huyện Xuân Trường

Nam Định

65

1221511653

Bùi Thị Thùy Linh [Kết quả]

1890

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Yên Xá

Huyện Ý Yên

Nam Định

66

1223896523

Lê Mạnh Tiến [Kết quả]

1860

30 phút

1

Trường Tiểu học A Xuân Tân

Huyện Xuân Trường

Nam Định

67

1225516557

Trần Thu Hằng [Kết quả]

1820

30 phút

1

Trường Tiểu học A Xuân Tân

Huyện Xuân Trường

Nam Định

68

1214559568

trần tuấn đạt [Kết quả]

1810

30 phút

1

Trường Tiểu học Xuân Trung

Huyện Xuân Trường

Nam Định

69

1224620582

Nguyễn Tất Đạt [Kết quả]

1750

30 phút

1

Trường Tiểu học Liễu Đề

Huyện Nghĩa Hưng

Nam Định